Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 03 mars 2021

Certifierat Motorbranschcollege

Den 7 november certifierades Agnesfrids fordonstekniska gymnasieutbildning till ett motorbranschcollege.

Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att skolans fordonstekniska utbildning uppfyller motorbranschens kvalitetskrav.

Bakre raden från vänster: Caj Luoma, Håkan Nilsson, Jonas Hehrne (alla tre från styrgruppen för Motorbranschcollege). Främre raden från vänster: Juan Espita, ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö stad, Lina Skoglund, ledamot i styrgruppen för Motorbranschcollege, Jonas Kristiansson, rektor Agnesfrids gymnasium.

Foto: Frasse Franzén