Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 04 oktober 2019

Samarbeten och kontakter

Samarbetet mellan skolan och branschen är mycket viktigt. Det är direkt avgörande för att vår utbildning ska hålla den högsta kvaliteten.

Vi träffar våra samararbetspartners i branschen och representanter från berörda fackförbund kontinuerligt. Tillsammans planerar vi  upplägget för utbildningarna.

Gemensamt med bilföretagen i Malmö startade vi 2011 profilen MTU (Motorbranschens tekniska utbildning), ett fördjupat samarbete som
exempelvis innebär att vi utökat den arbetsplatsförlagda delen (APL) till 20 veckor. Företagen säkerställer bra APL-platser med handledare som är utbildade av skolan.

NÅGRA AV VÅRA SAMARBETSPARTNERS

MRF (Motorbranschens Riksförbund)
MAF (Motorbranschens Arbetsgivareförbund)
DRF (Däckbranschens riksförbund)
Förenade Bil AB
Hedbergs Bil AB
Din Bil Sverige AB
Mercedes Benz Försäljnings AB
Bilia
Bilia Toyota
Volvo Truck Center
Scania Sverige
Toyota Sweden
Ulrix Bil och Däckverkstad
Aldos Åkeri
Steens Åkeri
BBD-Logistik
Nobina
Bergkvara
Bussa Göran
ASM
Mertz transport AB
Swecon
Lantmännen maskin

Motorbranschcollege certifierat logotyp
Motorbranchens Riksförbund logotyp

Foto: Frasse Franzén