Samarbetet mellan skolan och branschen är mycket viktigt. Det är direkt avgörande för att vår utbildning ska hålla den högsta kvaliteten.

Läs mer om vårt samarbete med branschen.