Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 31 maj 2019

Trivsel, trygghet och kvalitet

På Agnesfrids gymnasium är vi angelägna om att du ska trivas under hela din utbildningstid. Både i och utanför klassrummet ska du kunna ha en trygg och säker arbetsmiljö.

Trivsel är ett centralt honnörsord för vår skola. Hos oss erbjuds du det pedagogiska och sociala stöd du behöver, som studiero och anpassade studieformer efter dina specifika behov.

Som elev

  • ska du ta med rätt material till lektionerna samt komma i tid

  • följer du skolans ordningsregler, särskilt viktigt i verkstäderna

  • tar du eget ansvar för dina studier, samt nyttjar de varierande pedagogiska resurser skolan erbjuder.


Som vårdnadshavare

  • engagerar du dig i din ungdoms skolgång och ger det stöd hemifrån som behövs för att vi ska kunna erbjuda en optimal skolgång

  • kommunicerar du med mentorer, lärare och övrig personal när du har frågor eller funderingar kring din ungdoms skolgång och välbefinnande

  • deltar du i såväl utvecklingssamtal som informationsmöten under hela skolgången

  • har du rätt att följa studieresultat och hålla dig ajour med din ungdoms närvarorapportering via din Dexterinloggning eller direktkontakt med mentor.

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan: busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Frasse Franzén