Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 31 maj 2019

Godshantering

Du som läser godshantering får lära dig allt om terminal- och lagerarbete, inklusive köra truck och maskiner av allehanda slag som behövs i ditt framtida arbete.

 EFTER GYMNASIET
Inritkningen kan leda till jobb som lagerarbetare, terminalarbetare eller fortsatta studier på yrkeshögskola.

Du får också lära dig hur man organiserar lastning vid transport enligt de regler och förordningar som branschen och säkerheten kräver.

Inriktningen utgör en gemensam bas för yrkesutgångarna lagerarbetare och terminalarbetare. Det är hanteringen av gods och logistiken kring hanteringen som behandlas i denna inriktning.

Kursen maskinell godshantering tillsammans med kursen lageradministration och terminallogistik utvecklar kunskaper inom såväl administration och logistik som hantering av gods oberoende av arbetsplats för godshantering.

Av utbildningstiden är 15–20 veckor arbetsplatsförlagt lärande. Skolan har kontakt med ledande branschföretag.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Föreslagna kurser:
Hjulutrustning 200 p
Idrott och hälsa (2) 100 p
Svenska / Svenska som
andraspråk (2-3) 200 p
Engelska (6) 100 p
Service & bemötande (1) 100 p

PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 800 poäng

Hantering av varor och gods 200 p
Lastbärare 200 p
Maskinell godshantering 200 p
Tunga arbetsmaskiner 200 p


Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Freddy Billqvist