Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 01 september 2020

Karosseri och lackering

Bilskadereparatören jobbar med krockskadade fordon. Det handlar om att mäta, rikta, återställa eller byta ut detaljer.

Förutom fordonstekniska grunder lär du dig plåtbearbetning, lödning, svets- och limningsmetoder, uppmätning och riktning av karosser samt ram- och plastreparationer.

Karossen utvecklas ständigt. Det gäller även karossens inre miljö som idag är anpassad till höga krav på funktion och komfort. Att reparera detaljer som förlorat sin form eller färg har blivit ett alltmer avancerat arbete.

Den ökande medvetenheten om hur olika material inverkar på miljön innebär allt större krav på producenten att ta ansvar för miljöanpassning av produkter och tjänster. Sådan kunskap är central på utbildningen.

Inom karosseriteknik finns tio kurser. Genom att kurserna kan kombineras på olika sätt, kan utbildningen i ämnet ge en varierande kompetens. Du som väljer lackeringsteknik kommer att ha delar av utbildningen förlagd till företag inom branschen.

I undervisningen arbetar du med uppgifter som liknar situationer du kommer att möta på din framtida arbetsplats. Minst 15 veckor av din utbildning är APL, arbetsplatsförlagt lärande.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Föreslagna kurser:
Hjulutrustning 200 p
Idrott och hälsa (2) 100 p
Svenska / Svenska som
andraspråk (2-3) 200 p
Engelska (6) 100 p
Komfort- och säkerhetssystem(1a) 100 p
Service & bemötande (1) 100 p

PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 800 poäng

Karosserikonstruktioner & inredning 200 p
Riktbänkssystem 200 p
Skadebesiktning och produktionsflöde 100 p
Skarvnings- och sammanfogningsteknik 300 p


Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Freddy Billqvist & Frasse Franzén